Автор : Боно Шкодров

 

ХАЗАРИЯ- 1

670-978 г.

   В процеса на нашето изследване “Писмените знаци на старите Българи, връзката им с древните цивилизации и реформата им в средата на на ІХ в.”, се наложи да изясним в исторически план носителите и ползвателите на писмените знаци т.е. историята на редица народи.

http://balgarite.interbgc.com/

 

 Анализът на резултатите показа системно прилагани умишлени изменения на стари текстове “ИЗВОРИ” и грубо скроени фалшификации.

ЕДИН ОТ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ Е СЪВРЕМЕННОТО ТРЕТИРАНЕ НА ИСТОРИОГРАФИЯТА НА ХАЗАРИЯ.

 

Като особено груб и драстичен пример на фалшификация можем да посочим фрагмент от проеврейското  “научно” съчинение на Артур Кестнер

/изд. “Евроазия Санкт- Петербург”

ISBN : 5-8071-0076-X

С наименование : “ Тринадцатое колено.Крушение империя хазар../.

 

Привеждайки като доказателствен материал  внушителен брой древни арабски, византийски, както и съвременни автори, главната цел на Артур Кестнер е да внуши достоверност на една ЕВРЕЙСКА ФАЛШИФИКАЦИЯ, КОЯТО Е СЪЧИНЕНА ПРЕЗ 19 ВЕК И СЕ СЪХРАНЯВА КАТО ОСОБЕНО ВАЖНА РЕЛИКВА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПРЕДСТАВЯМЕ ФРАГМЕНТ ОТ ТАЗИ ФАЛШИФИКАЦИЯ  МУЛТИПЛИЦИРАНО АПЛИКИРАН В “съчинението” НА КЕСТНЕР:

 

 «... Традиция приписывает Кириллу изобретение не только кириллицы, но и глаголического алфавита, который, по утверждению Барона, "использовался до XVII в. в Хорватии. Из еврейского алфавита он заимствовал не менее одиннадцати букв, отчасти представляющих славянские звуки, что давно признано" (Это буквы А Б В Г Е К П Р С Ш Т) . Так получает еще одно подтверждение гипотеза о влиянии еврейского алфавита на распространение грамотности среди соседей хазар...».

 

    При направеният от нас обстоен графичен анализ на писмената система на Евреите във всичките й фази на историческо развитие не установихме еднаквост, нито подобие или сходство между еврейската писмена система и писмената система на Българите и на древните Руси и Украинци.

Това явление можем да го определим като преднамерена манипулация.

 Главната цел на гореспоменатата творба е да се «докаже», че ако  са имали някъкъв прогрес, култура и развитие  Хазарите, Българите, Русите и Украинците както и много други народи, това го дължат на Евреите!?! Такива натрапвани внушения в наше време считаме за значително по-опасни от идеологическия багаж на Адолф Хитлер.

  Горепредставената инсинуация е елементарна и оспорвано доказуема с археологически факти. Артур Кестнер сам признава, че не му е известно Хазарите преди еврейското писмо да са имали писмена система. Или може би се прави, че не знае! Но, предците на Българите, Хазарите, Украинците, Русите и Белорусите, са имали обща писмена система няколко хиляди години преди да се роди г-н Кестнер. Археологическите доказателства са систематизирани в следната

ТАБЛИЦА

 /писмени знаци на древните Българи, Украинци и Руси/.

Как г-н Кестнер би обяснил, примерно факта, че в каменните блокове използвани за строителството на крепостни стени на Хазария, които според него са изпълнени от «византийски майстори и еврейски дизайнери», са вградени част от горепредставените писмени знаци, които не са нито еврейски или гръцки? Често цитираният от него М. И. Артамонов, приет за член на КПСС /1939 г./, ОБАЧЕ КАЗВА И СЛЕДНОТО : “...СТРОИТЕЛСТВОТО Е РАЗЛИЧНО ОТ  ВИЗАНТИЙСКИТЕ СТРОИТЕЛНИ ТРАДИЦИИ...РИСУНКИТЕ И ПИСМЕНИТЕ  ЗНАЦИ ВЪРХУ КАМЕННИТЕ БЛОКОВЕ СА КАТО ТЕЗИ НА КАМЕННИТЕ БЛОКОВЕ НА ДРЕВНИТЕ  СТОЛИЦИ НА ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ – ПЛИСКА И ПРЕСЛАВ...”. Този  факт  се потвърждава и от редица други коректни изследователи.

ТОЗИ ФАКТ, ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА СЕ ПОТВЪРЖДАВА И ОТ БЪДЕЩИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОТКРИТИЯ В ЕВРОАЗИЯ : В РЕГИОНИТЕ НА НА УРАЛ – КАВКАЗ – ХИМАЛАИТЕ И АЛПИТЕ.  ТОЗИ ФАКТ ЩЕ ДОКАЗВА ОТНОВО И ОТНОВО, ОБЩОТО РОДОНАЧАЛИЕ НА БЪЛГАРИ, УКРАИНЦИ И РУСИ.

 Любопитно, как г-н Кестнер не се е сетил да представи като еврейско авторство  писмените знаци, примерно на един такъв археологически обект от третото хилядолетие преди новата ера:

на който достатъчно ясно са изписани знаците

«А» и «Б»

или на  писмените знаци на  хананейския цар Моава?

ТУК БИ СЛЕДВАЛО ДА ЗАДАДЕМ ВЪПРОСЪТ, КОИ СА ВСЪЩНОСТ

ЕВРЕЙТЕ ???...И ЗАЩО СЕ ОПИТВАТ ДА СЕ МАСКИРАТ, КАТО ОНАЗИ ЧАСТ ОТ ХАЗАРИТЕ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ СТАРИТЕ БЪЛГАРИ, ДРЕВНИТЕ УКРАИНЦИ И ДРЕВНИТЕ РУСИ?

ЗА ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ТАЗИ СИ ЦЕЛ, НЕ СА ЛИ ТЕ, ЕВРЕЙТЕ, ФАЛШИФИКАТОРИТЕ НА ИСТОРИЯТА НА ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ НАРОДИ?

Тяхната писмена система е по близка до арабографическото писмо?

 

В България един негов идеологически сродник, който по майчина линия е Евреин, на научна конференция в гр.Варна в 2000 г.  по смехотворен начин се опита да докаже, че първата писмена система в света, от епохата на неолита, е ЕВРЕЙСКАТА!!!  

 

Фалшификацията на историята на ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ, РУСИ И УКРАИНЦИ    е по-сериозният проблем.

Принципно следва да бъде зададен въпрос на г-н Кестнер : в 1922 г.,освен Й.В.Сталин, кои бяха другите отговорни лица и съветници, които взеха решението: ...ОСТАНКИТЕ ОТ СТАРАТА ОБЩА ИСТОРИЯ ...да бъдат унищожени...БЪЛГАРИТЕ ДА БЪДА НАРИЧАНИ ...ТАТАРИ.! Сега се споменава само за отговорност и грях на Й. Висарионович, а кои  отговаряха тогава за колективното решение както и за УБИЙСТВЕНИЯТ ГЛАД В ПОВОЛЖИЕТО?:

 Съвет на народните комисари : 17 евреи, 3 руснаци, 1 грузинец и                                           1 арменец.?; Централен изпълнителен комитет : 42 евреи, 5 руснаци, 2 грузинци,  2 арменци, 6 латвийци, 1чех и 1германец?;  Съвет на Цензурата – 1935 г. , в състава на този съвет не влиза нито един руснак или представител на друга националност! Съставът на този съвет е само от Еврей !!?.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ИСТОРИЯТА: ЙОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ, ИЛИ НЕОБИКНОВЕНОТО МНОЖЕСТВО ОТ ЕВРЕИТЕ?

Не е известен броят на ЕВРЕИТЕ  в Академията на Науките: на бившата Императорска Академия на Науките, Академия на науките на СССР, както Росийската Академия на Науките в периода на прехода и т.н.Демокрация.

Прави, впечатление, че в областта на историческите науки, археологията, както и други дисциплини, проблемът за старите Българи все повече изчезва! Защо?

Не е ли това проблемът за древната история на Българите, Украинците, Русите, Белорусите, който органично и исторически е свързан с редица други Евро-Азиатски народи

КАКВА Е ИСТИНАТА ЗА ХАЗАРИЯ?

Еврейте имат летописи, но се оказа, че и Българите/ съответно и древните Украинци и Руси/ имат летописи, които по волята на съдбата са оцелели, както от пожарите и разрушенията на град Казан в 1552 година, така и  от жестоките преследвания на така наречената «ВЧК» на сатрапите на Дзержински в чиито ръководен състав действуват:   23-еврей, 1-руснак, 8-латвийци и 1-германец.

Според българските летописи, тяхната  първа Държава ИДЕЛ е създадена във Волжско-Уралския регион в 15 хилядолетие преди новата ера от ИДЖИК, който поставя началото на ИМЕНСКАТА и САРМАТСКАТА династии.

В 10 хилядолетие преди новата ера, по времето на един от потомците на ИДЖИК, ЛУТ, настъпил свиреп мор на птици, животни и хора т.е. епидемична зараза в Държавата  поради което се наложило ЛУТ да направи подбор и  разселение на своя народ т.е. както Еврейте десетки хилядолетия по-късно използват термина «ИЗХОД». Той подбрал и организирал народа си за това разселение  в посоки ЮГ, ЮГОЗАПАД  и ИЗТОК. За памет и разпознаване всред околните племена, ЛУТ им предал знака на Върховният бог Тангра и знака на Държавата ИДЕЛ от която те произлизат.

 Разделяйки се с тези части от своя народ, ЛУТ е определил водачите на всяка от тях и възложил отговорност, където и да са да спазват началния принцип на Държавата- Единоначалието предавано от баща на син и Съвета на родовете при управлението на всяка новосъздадена от тях Държава.

В нашето изследване : «Писмени знаци върху черноморски подводен археологически обект от неолита и връзката им с древните цивилизации – сравнителен анализ», установихме, че в петото хилядолетие преди новата ера  е имало линейно-геометрични знаци, които в голямата си част съвпадат с писмените знаци на старите Българи, а съответно и на Хазари, Украинци и Руси.

Писмени знаци от неолита. http://balgarite.interbgc.com/

Някои изследователи свързват тези писмени знаци с астрономическите познания в тази епоха.

Друг важен факт е началото на древния български календар – 5504 г.пр.н.е.

Тук трябва да отбележим, че началото на еврейския календар е – 3761 г.пр.н.е. 

Свързано с изследванията на проф.Петко Димитров от Института по океанология към БАН, проф.Уйлиям Райан и проф. Уолтър Питман, както и на проф. Боб Балард – САЩ, бях замолен да направя изследване на древните легенди за т.н.Ноев Потоп. В хода на това изследване : «Всемирният потоп – легенди и действителност» се изясни, че еврейската легенда е значително по-късен вариант на по-древна шумерска легенда.

 

В началото на първото хилядолетие в Евро-Азийския регион, като обединително звено на част от резселените народи на ИДЕЛ се извишава Държавата на Сарматите.

СПИСЪК НА ВЛАДЕТЕЛИТЕ ОТ САРМАТСКАТА ДИНАСТИЯ

В ПЕРИОДА 808 г.пр.н.е. – 453 г. от н.е.

СПОРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕТОПИСИ “ДЖАГФАР ТАРИХИ”. Том ІІІ. стр.84-89.

 

КАН АЛБУГА-БУЛГАР

808-755

СИН НА БУРМА

Управлявал 33 години и династията му получила прозвището “САРМАТИ”. Според българските предания, след неговата смърт Тангра превърнал неговата душа в крилат змиевиден дракон /барадж/ и му заповядал да покровителства земите на Българите.

 

КАН САМАР

СИН НА ТУЙМАС

По негово време е използвана старата писмена система “САМРА”, която обединявала линейногеометрични знаци и знаци с магическо значение.

КАН АКБАЛ

СИН НА САМАР

 

КАН ТУХЧА

СИН НА КАН АКБАЛ

 

В неговото време всред народа му, отново възникнали старите религиозни противоречия. Синдийците /Индо-иранските Арийци/, те се нарекли така, защото вярвали в легендата за изобразяване на Всевишната своя прамайка Камир...от тесто /хляб/.  Те, Камирците /Кимерийците/ я почитали и давали нейното име на своите деца. Те не изтърпяли това, че останалите Синдийци започнали да правят каменни изваяния на върховния бог Тангра в кощунствен вид на обикновен човек, а не в островърха каменна планина с гладки и равни склонове /пирамида/. По тази причина, те се върнали на предишните си местоживелища...Тяхната област започнали да я наричат Туран...Обаче, когато част от тях започнали да извайват  Тангра от чисто злато, а други от глина, то третата част ги изоставила и се преселила на друго място...тях ги нарекли Самарци, а всички останали  Масгути /Масагети/.

 

КАН БУРДЖАН

СИН НА ТУХЧА

683-633

Воювал и победил своите сродници Арийци-Кимерийци. В тези междуособни сражения за първи път въвел практиката между роднини да се води сражение без доспехи и с голи бръснати глави. Направил опит да възстанови българското господство на територията на бившата Самарска /Шумерска/ държава.

 

КАН АЗАК

СИН НА БУРДЖАН

633-611

 

КАНА СОРЕН

ЖЕНА НА КАТРАГ, ПО-МЛАДИЯТ СИН НА БУРДЖАН

 

КАН ЛУТ

 

КАН БУЛУТ

СИН НА ЛУТ

Управлявал 10 години. Прославил се с добродушие и миролюбие. Разрешил на гърците да построят няколко градове в северното причерноморие срещу голям данък. Въвел правило да се води преписка с другите държави на гръцки език с гръцки букви и за това получил прозвището Креш-Грък.

 

КАН АСКАЛ

СИН НА БУЛУТ

 

КАН  АСПАРИК

558-530

Роден е в 580 г.пр.н.е. и е известен и под името АСТИАГ

Воювал срещу Персийкия цар Кир. В една от битките Кир го пленил. Аспарик го предупредил за пророчеството според което, ако го убие, той също ще умре. Цар Кир убил Кан Аспарик. В същата година той умрял като паднал от коня. Двамата владетели са родени, управлявали и умряли в едни и същи години. Жена на Аспарик е масагетската принцеса Тамар-Бика известна в историографията под името ТАМАРИС.

 

КАН КУНДУЗ

СИН НА АСПАРИК И ТАМИРИС-БИКА

530-594

Разбил прсийския Цар Дарий І. Неговият по-стар брат Колин/555-486/ му помагал във всичко и бил командващ на войските “център” и глава на царския съвет.

 

КАН МОСХА

СИН НА КУНДУЗ

494-488

Воювал срещу Персия. За своите чести нападения срещу Тимер Капа /Железните врати/ получил прозвището “Тимер”. Неговата жена е Симбир-Бика, дъщеря на вожда на племето Ширак. Майката на Симбир-Бика е била от рода Шан.

 

КАН АСКАЛ

СИН НА КУНДУЗ

488-486

След смъртта на неговия брат Мосха, той се оженил за вдовицата Симбир-Бика. Умрял след пир в чест на гръцките посланици. Разпространил се слух, че го е отровил третият брат Алвар, който похитил Симбир-Бика, и наскоро след това бил убит от мълния на брега на река Днестър.

 

КАН БОРИС

СИН НА КОЛИН- БРАТА НА КУНДУЗ

486-475

Роден в 530 г. пр.н.е.

 

КАН АУДАН

СИН НА АЛВАР

Роден в 486 г.пр.н.е. в семейството на Борис

 

КАН ШИРАК

СИН НА КОЛИН

475-?

 

КАН САУМАК

СИН НА ШИРАК

 

КАН БАЙТ

 

КАН ТАЙГА

 

КАН НАР

 

КАН САНАР

 

КАН КАРА

 

КАН УГОР

 

КАН БОЯР

ІV в.пр.н.е.

Извършил нашествие в Македония и разгромил столицата Бал-Бал /Пела/, но при завръщането, в един проход, отрядът на неговия брат Етей попаднал в засада и Етей загинал. Преди похода Етей сънувал алп Вълк, който му казал : “ Ако отидеш в този поход, ще загинеш, но българите ще завземат голяма придобивка. Ако не отидеш, ще останеш жив и ще живееш дълго, но българите ще претърпят поражение. Етей тръгнал в поход за да победи неговия народ. В памет на това геройство българите нарекли този планински проход “Кам”.

 

КАН ЕТЕЙ, АТ, АТИ

ПОТОМЪК НА УФА

380-339

Внук на Кам-Етей. Не повярвал на предсказанието на кама /шамана/ че ще загине, като дядо си ако нападне владенията на Балбала /Македония/. Загинал в 339г. в бой с цар Балиду Балбалам /Филип Македонски/. В памет на неговото геройство/а също и геройството на дядо му/ българите дали на Склан /Българската Държава/ второ име Атил, а самият Балиду оженил синът на Етей, Баламир за своята приемна дъщеря Уран-Бика.

 

 

 

КАН БАЛАМИР

СИН НА ЕТЕЙ

339-320

Помогнал на Александър Македонски да покори Персия. /В историята на Квинт Курций Руф е отразен под името Балакър, което вероятно означава Българ/.

 

КАН АЛБУГА СЪГЕРКАН

БРАТ И СЪУПРАВИТЕЛ НА БАЛАМИР

339-310

Разбил войските на Александър Македонски в 331г.пр.н.е. заради нарушение на условията за мир с Идел.

 

КАН ТАРГИЗ

СИН НА БАЛАМИР И УРАН-БИКА

320-314

Баща му го нарекал Таргиз в чест на разгрома на Персийския цар Таргиз /Дарий ІІІ/. Потушил вътрешни вълнения в Държавата и след шест години управление доброволно се отказал от властта. Умрял на възраст 120 години в 236 г.пр.н.е.

 

 

КАН АРБАТ

СИН НА ТАРГИЗ

 

КАН БАЛАК

СИН НА АРБАТ

 

КАН ЧИБУК

СИН НА БАЛАК

 

КАН КУР

 

КАН КУБАР

 

КАН АСКАЛ

 

КАН АСПАР

След разпадането на империята на Александър Македонски възникнали две нови империи”ПАРТИЯ”на Митридатите и”КУШАН” на Сарматите. В южното  трасе на древните търговски магистрали отговорност и контрол завладял Митридат.  Северното трасе през Каспийско море и реките Волга, Дон, Днестър и Дунав е под контрола на Сарматите=Българите. В историографията източният клон на Сарматите е известен и под името “АСИ” от където произлиза и наименованието на континента “АСИЯ=АЗИЯ”. Твърде елементарно и несъответстващо на хронологията двете магистрали на търговски обмен между Изтока и Запада в историографическата литература се назовават като “Пътят на коприната”? Значително по-рано, преди да бъде открита коприната, тези търговски  магистрали са  функционирали с обмен на: СОЛ, ВЪЛНА, ВИНО И РЕДКИ ПЛОДОВЕ, КОНЕ, СКЪПОЦЕННИ МИНЕРАЛИ, ВОЕННИ ДОСПЕХИ И ДР.

  

Сарматски=Български бойни доспехи. Релеф върху Траяновата колона. Рим.

 

КАН КАШАН

СИН НА КАН ДЖАЛ

Потомък на Сигеркан. Неговата майка е кашанска /масагетска/ принцеса. В младостта си извършил поход на Изток до река Хин /Инд/ в Западна Индия. На Запад разгромил и подчинил Даките, а на юг, Кавказ и Мала Азия. Превзел Мидан /Азербейджан/, Аряк /Армения/, Барджил /Персия/ и подчинил държавата на Селевкидите…Извършил реформа на древните писмени знаци “Самра” като отделил знаците за кореспонденция / Кашанско писмо = Куниг/ от знаците с магическо и религиозно значение. Оживил северният търговски магистрален път за размяна на стоки между Китай, Индия и Европа.

 

КАН КУБАН

СИН НА КАШАН

Владетел, който създал и редица поеми и песни отразяващи историята на българите от които Кул Гали е запазил следните негови думи :”…Иджик събрал под своята власт седем племена. Благодарение на това създал един народ Българи. Таргиз заставил всички да мислят за запазване на единството, за запазване на властта. Кашан разширил териториите от Седемречието /Хиндокуш=Бактрия/ до  Сула /Дунав/. Те предприели тези действия по внушението на Тангра. Аз, Кубан, съм потомък на Иджик, Таргиз и Кашан.  Аз моля Тангра да ме вразумява както моите предци”.

 

КАН ЧИЛЯР

СИН НА КУБАН

152-146

Бил свален от престола от племенните вождове /Кинешът/.

 

 

КАН АЛАН

ВНУК НА КУБАН

140-107

След 6 години разпокъсаност отново обединил държавната власт. По време на сватбата на неговата дъщеря Уз-Бика, край брега на река Кубан, пируващите били неочаквано нападнати от войски на Бершуда /Босфорското царство/, които пленили малолетния син на Алан, Сакмар /Саумак/. От това се разразила дългогодишна война между Идел и Бершуда. В тази война българските войски в началото оглавявал Келбир, а след това Балак, синът на Келбир и Уз-Бика. Бершудците били разбити и Саумак освободен, но царят на  Дарбазан /Понтийското царство/ дошел на памощ на бершудците и в 107г.пр.н.е. отново пленили Саумак. Узнавайки за това Алан умрял, а синът му Саумак умрял в заточение в Дарбазан. Тялото на Саумак било откупено за голямо количество злато и бил погребан в родината си на брега на река Сакмар. http://balgarite.interbgc.com/ приложение ІІІ-1.

 

 

КАН САРИЧИН

СИН НА БАЛАК И ВНУК НА АЛАН

107-65

В неговото царстване Бершуд /Босфорското царство/ попаднало под власта на Римската империя. Саричин водил първите сражения с Римляните /89 г.пр.н.е../ срещу вайските на диктатор Луций Сула. Свързано с римската агресия премества столицата от поречието на река Кубан в поречието на река Атил /Волга/. Главната цел на диктатор Сула е била завземането на Северната търговска магистрала.

 

КАН КАТРАГ

СИН НА САРИЧИН

65-21

Роден е в годината на присъединяването на Бершуд /Босфорското царство/ към Римската империя и за това баща му дал името Бершуд. За войната с Гней Помпей  той наел на българска служба кавказкото племе Катраги. По свидетелство на Страбон, войските на Катраг надвишавали 220 хиляди конници. Разгромил много римски градове в Северното Причерноморие.

 

КАН БАРДЖИЛ

СИН НА КАТРАГ-БЕРШУД

21г.пр.н.е.- 5г.от н.е.

 

КАН СУВАР

СИН НА БАРДЖИЛ

5-23

 

КАН КУМУК

СИН НА СУВАР

23-46

 

КАН БАРИН

СИН НА КУМУК

46-106

Мечтаел да отмъсти  на Дарбазан /Понтийското царство/ за смъртта на своя прадядо Саумак. По съвет на своя тъст, бек Шан, той  обсадил Кряшен /Херсон/ и оттеглил обсадата само след като му предали скулптората на Тама – бершудския пълководец, пленил неговият прадядо Саумак. Барин отрязал от скулптората главата и я хвърлил в яма до гроба на Саумак. http://balgarite.interbgc.com/ приложение ІІІ-1.След това извършил поход  към Дарбазан и го разгромил .

 

КАН КАВАЛ

СИН НА БАРИН

Воювал с войските на император Траян /98-117/, който изградил мост през река Дунав, превзел укрепеният град Сарматигетуза и легионите му в Кавказ, през Дрялското дефиле стигнали почти до Каспийско море. В чест на неговите победи на Траяновата колона в Рим са изобразени римски легионери в битка със Сарматите=Българите.

 

Сражение  между римските легиони на император Траян и Сарматите=Българите.

Скулпторен релеф. Траяновата колона. Рим.

 

КАН КУБАР

СИН НА КАВАЛ

Император Траян /98-117г./ не успял да превземе северната търговска магистрала, но предизвикал криза в сарматската=българската държава.

 

 

КАН АРТАН

СИН НА КУБАР

?-150

Известен е и под имената Таш-Баш или Ер-Таш. Неговото управление било жестоко и разбойническо, поради което го намразили. Той забранил търговията с Кашан /Средна Азия: Хорезм, Согдина, Бактрия, Уйгурия, Хоросан/ и вообще притеснявал търговците. Загиал в 150 година в дуел с Агарджа, който се състоял по настояване на неговата сестра Бояр-Киз и много български тархани /Кинешът/, недоволни от управлението на  Артан. След неговата гибел, сестра му се омъжила за Агарджа и той бил провъзгласен /от Кинешът/ за български владетел, а синът му Шада Банат заминал с част от своите хора в Кавказ.

 

КАН АГАРДЖА

150-189

От хунски произход. След венчанието му за Бояр-Киз и утвърждаването му от Великият Кинеш /Народен Събор/, те поставят началото на рода Дуло. В 162 г. император Марк Аврелий изпратил легиони в Кавказкия регион с военноначалници Авидий Касий и Стаций Приск. В чест на победите си над Сарматите, той пуска в обръщение монети с титул “Сарматски”-177г

.

 

КАН БОРИС

СИН НА АГАРДЖА И БОЯР-КИЗ.

189-210

 

Води сражения срещу войските на император Комод/180-192/, който също издал монети в чест на победи над Сарматите = Българите.

 

 

КАН БАРАК

СИН НА БОРИС

210-235

Води сражения срещу войските на император Каракала., който също издал монети в чест на победи над Сарматите = Българите.

 

КАН БАРАНДЖАР

СИН НА БАРАК

235-271

Заедно с наетите на българска служба Котраги в 251 г. разбил войските на император Деций/ 249-251/. Самият император паднал убит в този бой. След това войските на кан Баранджар разграбили римските владения на Черно море и с щурм взели Дарбазан заради неплащане на данък. Главен фактор в управлението на Римската държава е Сенатът. Подобни функции в държавата на старите българи има Кинешът- Великият Събор, който, съгласно Конституцията “Торе”, не надвишава 500 родови, административни, военни и обществени представители /1, том ІІІ, стр.120/. Поради липса на данни, че готите са участвали в управлението, а са настанени в сарматски територии (в около 230 г.), правим заключението, че те са наети на държавна служба подобно на котрагите. Това обяснява и по- късното им изгонване от териториите на Сарматия като нелоялни и ненадеждни съюзници.

Пример за нелоялност намираме по времето на император Клавдий ІІ (268-270) за битката на Дунав при Нисус (Ниш) в 269 г.: “...След жестока борба римляните успели да разгромят превъзхождащите ги числено дружини на готите и техните съюзници (т.е. сарматите - б.а.)... Десетки хиляди оцелели готи постъпили на служба в римската войска или били заселени в опустелите земи като колони...” /2, стр. 346/. След това сражение: “...на бойното поле останали около 50 000 неприятелски трупа, десетки хиляди войни, жени и деца били пленени и продадени в робство. Клавдий ІІ съобщил на римския сенат...полята са осеяни с костите им, пътищата са задръстени с трупове; огромните им обози останаха без войни...”. Клавдий ІІ в 270 г. умрял от чума, а посоченият от него следващ император, който при това сражение бил обикновен военноначалник - Аврелиян, издава емисия монети в чест на победата над сарматите, укрепил отбраната на столицата Рим като извън древните градски стени издигнал нова отбранителна линия от високи тухлени стени - т.нар. “Аврелианова стена” (272г.), но: “...при един поход на Изток (275г.)...бил убит...” /2, стр. 348/.

 

 

КАН КЕРМЕС

СИН НА БАРАНДЖАР

271-

Води сражения срещу войските на император Проб в долното течение на река Дунав и Илирик.

 

КАН БАРАДЖ

СИН НА КЕРМЕС

Води сражения край река Дунав с войските на император Диоклетиян /284-305/.

 

КАН  АЛТИШ

СИН НА БАРАДЖ

Криза и разцепрение в държавата на Сарматите = Българите. Император Константин І /306-337/ издал емисия от монети в чест на победата си над Сарматите и Готите.

КАН КАМА

СИН НА КАН АЛТИШ

След катастрофална битка с войските на император Константин ІІ преодолял кризата в разцеплението на Държавата на 6 части. Събрал с помощта на основните Родове Кинешът-Общонародното събрание, което одобрило: прекратяването на съюзът с Готите и приемане на ново съюзническо решение с Хуните чрез брак на дъщерята на кан Кама, Туран-Бика с наетия на служба хунски военноначалник Болюмар.

Монети на император Константин ІІ по случай победата си над Сарматите.

 

КАН БОЛЮМАР

363-378

Известен и под имената БАЛАМБЕР, ШЕК-АЛП И БАЛАМИР

От хунски произход нает на служба от кан Кама. В началото Туран-Бика не го харесвала заради ясно изразената монголоидност на лицето му. Сарматите = Българите имали европеиден образ

 

Сарматски=Български войни. Релеф от Траяновата колона. Рим.

Болюмар, обаче показал високи държавнически способности. Той обединил Държавата. Извършил важни обществени и държавни реформи. Преместил столицата от река Атил /Волга/ на река Бури Чай / Днепър/ и тя е наименована Кара Балин /днешният Киев/. Сключил съюзен договор с Хуните като подбрал техните родове и ги заселил в сарматски територии, а Готите, които били против този съюз изгонил от територията на Държавата.

 

КАН АЛП-БИЙ

СИН НА БОЛЮМАР И ТУРАН-БИКА

378-402

Извършил първият си военен поход с войски състоящи се от сармати=българи, и техните съюзници, масагети и хуни. В 378 г. разгромил 80 хилядната елитна армия на император Валент при Адрианопол. Самият император изгорял в прамъците на своя дворец. Пленената императорска корона Алп-Бий отнесъл като подарък на своя баща в столицата Кара Балин. В чест на тази победа кан Алп-Бий е преименован в кан “Дере”/така българите наричали Адрианопол/ и кан “Арбат” /така българите наричали близката планина до която станали сраженията/, а Столицата от Кан Балин е преименована в Кан Дере. След тази военна катастрофа римската армия не могла да се възстанови, а в империята настъпило разделение /395г./, на Западна с император Хонорий и Източна, с император Аркадий. Готите, които официално били приети в римската армия всъщност нанасят на двете части на разделената империя жестоки поражения, което принудило двете части на разделената империя да търсят помощ от Алп-Бий. В 388 г., той оказал помощ на император Теодосий І срещу претендента за престола Максим. Военна помощ получил император Аркадий в 400 г. срещу Готите, които обсаждали Константинопол. Кан Болюмар-Шек и синът му кан Алп-Бий, след смъртта им са погребани на близкия хълм /Щековица до гр.Киев/ до тяхната столица и е издигнат висок паметник със знака на рода Дуло. В съвременната историография кан Алп Бий е споменаван като “едноличен владетел на хуните” под името Донат т.е фашифицираното Арбат?

 

КАН КАРАТОН

СИН НА АЛП-БИЙ

402-414

Роден е в 380 г. и се отличавал с огромна физическа сила. В столицата Кан-Дере /сега Киев/ често организирал състезания по борба. При неговото управление Велик /Урус/ тархан /глава на правителството/ е бил неговият брат Муенчак, бащата на кан Бледа и кан Атила. В 409 г. Кан Каратон оказал военна помощ на император Хонорий срещу Готите, които обсаждали Рим. В съвременната историография той е представен като хунски вожд под името Харатон, а брат му Муенчак под името Мундзук.

 

КАН УРУС-РУЖА БУРГАС

СИН НА АЛП-БИЙ

414-434

Син на Алп-Бий и масагетска принцеса от рода Урус-Ружа, росомони. Наименован е на мястото “Бургас”, където Алп-Бий се е намирал в 378 г. по време на похода си срещу император Валент. Управлявал 20 години. По времето на император Теодосий е получавал ежегоден данък от Византия  в размер на 350 фута злато. По негово време, третият брат, Муенчак е продължил да заема поста Урус-тархан т.е.

глава на правителството. Кан Урус-Ружа Бургас е умрял на мястото на дунавския град, който получил неговото име “Урус-Бургас”, сегашният град Русе. В съвременната историография е представян като хунски вожд под името “Роас”.

 

КАН БЛЕДА

ПО СТАРИЯТ СИН НА МУЕНЧАК

434-445

След смъртта на кан Урус-Ружа Бургас управлението на най-голямата в света империя поели двамата синове на Муенчак, кан Бледа и кан Атила. Те сключват с Византия подновен договор с който сумата на ежегодния данък се променя на 700 фута злато, както и клаузи определящи границите и тяхната охрана; условия за връщане или размяна на пленници и бегълци; военна взаимопомощ; търговските отношения и пунктовете за ежегодни търговски събори и др. В Константинопол кан Атила получава  звание magister militum. В 441 г. поради неспазване на договора кан Бледа и кан Атила предприемат военни действия срещу Византия и войските им стигат до Константинопол. В 443 г. император Теодосий ІІ бил принуден да сключи нов договор при утежнени условия.

 

КАН АТИЛА

СИН НА МУЕНЧАК

434-453

Роден е в годината на коня, 406 г. Други имена с които е известен са : “ТУКИ”, “ТОХОЛ”, “ЕТЦЕЛ”, “АЙБАТ”, и “АТИЛЕ”. Като производно от тях, най-вероятен е военният поздрав “АВЕ-ТОХОЛ”.

Средновековен портрет на кан Атила от неизвестен художник.

На кан Атила в съвременната историография се опитват да приписват отговорността за смъртта на неговия брат кан Бледа. Има сведения, че след смъртта на техния баща Муенчак, двамата братя Бледа и Атила и тяхната сестра Лебед са погребали баща си в погребалния могилен комлекс “Щековица” до дядо им Алп-Бий и прадядото ШЕК-АЛП=Болюмар=Баланбер. За тяхната сестра Лебед изградили резиденция в околностите на сегашния град Харков. Двамата брата се съгласили да дадат любимата си сестра за жена на вожда на Франките...а той отровил сестра им Лебед. Това е главната причина за войната на кан Атила срещу франките.

 Недостатъчно изяснени са обстоятелствата за войната на Атила срещу Западната империя. Вече отбелязахме военната помощ на кан Алп-Бий дадена на император Хонорий срещу готите (409г.). В 423 г. Кан Урус Ружа Бургас отново оказва военна помощ на император Хонорий срещу узурпатора Йоан, който прави опит да му отнеме властта. След смъртта на император Хонорий в 425 г. неговият малолетен наследник, император Валентиан ІІІ (425-455), отново получава помощ от кан Урус Ружа Бургас за утвърждаването на властта си. Взаимоотношенията на двете държави са регулирани от договори, включващи границите и охраната им, търговските връзки и др., включително и военна помощ. В 435 г. командващият римските войски Аеций, получил военна помощ срещу бургундския крал Гундахар.

В 437 г. римският военноначалник Литорий получил военна помощ в Арморика /4, стр.113/. Приск, който пребивавал известно време в столицата на Атила в Панония, го определя като :”...крупен държавен деятел извършил велики дела...”. Приск и съвременниците му констатират, че в държавата на кан Атила няма робство и тежки данъчни задължения и че чужденците могат да живеят спокойно, а различните вероизповедания не са подложени на преследване. Някои изследователи отбелязват намесата на Атила в муждуособици на франките, свързани с престолонаследието (447г.). В българските летописи е отбелязано следното: “...той тръгнал срещу алманите и франките, защото техният цар отровил своята жена – сестрата на кана...” /1, том. І, стр. 14/. Може би това е ключът за изяснявяне на променените отношения между Атила и Аеций, който първоначално намерил приют и помощ от Атила, а после използвал германите и франките във война срещу Атила - Каталунската битка.

Тук следва да се допълни и това, че когато сестрата на император Валентиан ІІІ, Хонория, отправила молба за помощ от Атила (450 г.), той поискал съгласието на равенското правителство за неговия брак с Хонория. При това положение той следвало да получи половината от Западната империя, а именно Галия. Не считаме за достоверно, че кан Атила е претърпял поражение при Каталунската битка, при положение, че почти веднага след това той изпратил част от войските си срещу Византия, а с другата част от войските си се отзовал под стените на укрепения град Рим. Непубликувани до сега са преговорите на кан Атила с папа Лъв І. В резултат на тези преговори кан Атила изтегля своите войски от териториите на Западната империя. Едва ли кан Атила би оттеглил войските си, ако при тези преговори не е постигнато взаимноприемливо и стратегически полезно решение, отразено в писмен договор между двете страни.

 

След завръщането си в своята столица и отчет пред Великия събор, войските и народа, по време на ликуващи празненства...той умира при неизяснени обстоятелства. Може да се допусне хипотезата, че е отровен от агент на Византия. Показателно в полза на такава хипотеза е писмото на кан Атила до император Теодосий където се казва : “...Теодосий е син на един почтен баща. Атила произхожда също от един благороден род и той е успял при всички свои дела да запази унаследените от своя баща Муенчак чест и достойнство. Теодосий обаче посрами честта на баща си и се унижи до положението на един роб, тъй че се видя принуден да плаща данък. От това следваше, че той дължи почитание на мъжа, когото щастието и заслугите му го бяха поставили над него. Вместо това, той се опитва като недобросъвестен роб да устройва ЗАГОВОРИ против своя господар”. /Уелс. Световна история. Том 2. стр.126-127/.

Причината за смъртта на кан Атила би могло да се изясни преди всичко и от текста на непубликувания договор между кан Атила и император Валентиан ІІІ, предаден на папа Лъв І.

Смъртта на Кан Атила  в съвременната историография се представя като край на “...жестокото хунско нашествие в Европа...”, а всъщност това е краят на взаимнополезните културни, търговски и държавнически отношения между държавата на Сарматите=Българите и Римската империя. Това е и краят на Западната римска империя.

Наследниците на кан Атила водят поредица ожесточени и продължителни войни с Византия.

В началната фаза на нашето изследване-1964г. вниманието беше строго концентрирано към археологически и графически сравнителен анализ на

ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ И ВРЪЗКАТА ИМ С ПИСМЕНИТЕ СИСТЕМИ НА  ДРУГИ ЦИВИЛИЗАЦИ.

В последствие стигнахме до извода, че писмените знаци на СТАРИТЕ БЪЛГАРИ, ДРЕВНИТЕ РУСИ И УКРАИНЦИ, които някои изследователи механично  назовават «рунически», са всъщност само част от древните писмени знаци на ПРЕДЦИТЕ ИМ. Другата част от знаците не са нито гръцки, нито финикийски, а много по-древни. Постепенно, изследвайки знак след знак на старите българи в сравнителен графичен анализ с писмените системи на другите народи и цивилизации, техните носители, както и на писмените «извори» на които се обосновава историческата «наука», на основание доказателствени факти, стигнахме до заключението, че ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ, РУСИТЕ И УКРАИНЦИТЕ, Е СИСТЕМНО  И ДЪЛБОКО ФАЛШИФИЦИРАНА. http://balgarite.interbgc.com/

Тогава, 30 години по-късно, в 1994 авторът на горното изследване се реши да възпроизведе образите на нашите предци: ЦИКЪЛ ПОСЛАНИЯ НА ПРЕДЦИТЕ

 

Кан Тохол=Атила=Авитохол. 434-453 г.

 

 

КАН ИЛАК 453-454

СИН НА АТИЛА

Син на кан Атила. Загинал в сражение при река Недау.

 

 

КАН ХУРСА 454-469

СИН НА АТИЛА

 

Яростен отмъстител за смъртта на своя баща кан Атила и на своя брат кан Илак, вдъхновил своята част от войските за нападение срещу Византия. Основният и най-верен контингент от неговите воиски са хуните и незначителна части от сарматите. За убийството в засада на кан Дезингих е отговорон предводителят на готите Теодорих, който от Византия получил като възнаграждение NOVAE=СВИЩОВ

 

 

 КАН ИРНИК 463-489

СИН НА АТИЛА

Разликата в концепцийте на двамата останали живи братя синове на кан Атила, Хурса и Ирник е била : “…НЕЗАБАВНО НАПАДЕНИЕ НА ВИЗАНТИЯ ИЛИ УКРЕПВАНЕТО НА САРМАТСКАТА=БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА  В СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИЧИНЕНИТЕ ОТ ВИЗАНТИЙСКИТЕ ДИВЕРСИИ ПОРАЖЕНИЯ???” Кан Ирник получил подккрепа на старите родове на сарматите=българите и на значителна част от старите хунски родове.

 

КАН АУДАН 463-489

СИН НА ИЛАК

 

За да не бъде въвлечен в преките държавни противоречия на свойте чичовци и тяхните концепциий относно съдбата на неговия дядо кан Атила и баща му  кан Илак, той първоначално е бил отговорен за най-източните територий на империята на кан Атила.

Впоследствие, той подготвил базата и нови армии за поход към Запад.

 

 

КАН МАСГУТ 489-505

СИН НА ИРНИК

Син на кан Ирник, внук на канАтила, Главнокомандващ на армииите на чичо му кан Аудан, осъществил поход с войските си на Запад с наказателна санкция: срещу Византия, и Франките за отговорността за убийството на дядо му кан Атила и чичо му кан Илак

 

КАН МУНДО=РЕАН=ТАТРА БАНАТ 505-520

СИН НА МАСГУТ

Приел своята мисия и продължил наказателната операция.

Верен и на идеалите на своя дядо кан Атила, той създал и условия за по-добър живот на хората в региона на равнинната област Банат и планинската област Татра, които и сега носят спомен от неговото име.

Имал е военно превъзходство и възможност да превземе Констатинопол, но по примера на дядо си  кан Атила не го е направил.

 

 

КАН БОЛГАР 520-522

СИН НА МУНДО

Получавал данък от Персия и Византия

 

ГОСТУН 527-528

СИН НА МАСГУТ

Направил опит да въведе християнска религия поради което е убит.

 

 

КАН МУГЕЛ /МОГЕР/  528.

СИН НА МАСГУТ.

 

 

 

КАН АЙАР 528-531

СИН НА МАСГУТ

 

 

КАНА БОЯРКИЗ 520-535

ВДОВИЦАТА НА КАН БОЛГАР

Прекратила воините с Византия и скллючила дотовор.

 

ЗАБЕРКАН=КАТРАГ 531-563

СИН НА ГОСТУН

Подновил воините с Византия

 

КАН БОЯН=САНДИЛХ 535-590

СИН НА МУНДО

 

Сключил съюз с Аварите и заедно водили воини срещу Византия и Франките

/по подробни сведения в приложение ІІ-7 http://balgarite.interbgc.com/

Създава предпоставки за бъдещата ХАЗАРСКА  държава чрез назначението на своя най-възрастен син Атряк за отговорник на охраната от нахлувания на племена от посока Изток и Югоизток, в региона на Каспийско море и Кавказките предпланини /Бурджан/.

 

КАН АСКАЛ 563-593

СИН НА БОЯН

Освен Аварите приел като съюзници Улучийците/Славяните/ и заедно атакували Константинопол. След  сражения в региона на византийските територий заради неуспех в последната фаза, Аварите се отнясяли жестоко към Улчийците. Кан Аскал извел 200 000 от тях в региона на поречието  Бури Чай и ги назначил на държавна служба – окраинци, охранители. 

 

КАН АЛБУРИ 593-602

СИН НА АСКАЛ

Заедно с Аварите водил воини срещу Византия

 

ЮРГАН ТЕЛЕС 602-605

БРАТ НА ВДОВИЦАТА НА КАН АЛБУРИ

Прекратил съюзния договор с Аварите и сключил съюз с Византия.

 

 

КАН КУБРАТ 605-665

СИН НА АЛБУРИ

Изгонил Аварите в Панония и възложил на брат си Шамбат да извърши наказателна операция срещу тях. Шамбат превзел териториите на Аварите и образувал независима държава “Дулоба”.

 

КАН ШАМБАТ

СИН НА АЛБУРИ

Покорил Аварите в Панония. Завзел и други територии /сегашните територии на Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Австрия, Сърбия, Черна гора и Словения и образувал независима държава “ДУЛОБА”. 

 

 

 

 

КАН БАТБОЯН

СИН НА КУБРАТ

 

 

         След смъртта на Кан Кубрат, в “Старата Велика България” настъпили сериозни промени, политически събития и драматични стълкновения. Върховната държавна власт по наследствено право принадлежи на първородния син на Кубрат, Бат-Боян. Третият, най-малкият, Аспарух /Атиле/, организира и провежда срещу брат си политическа кампания и мащабни военни сражения.

         В това съдбовно и кризисно  за Българската Държава време, Бат-Боян има поддръжката с военна сила на Хазария. Владетелят на Хазария, Каган Кабан/668-683/, освен това, че по родословно наследие  е от рода Дуло, неговата съпруга Арбак е дъщеря на Бат-Боян. Между двамата владетели е сключен писмен договор, уреждащ територии на владения, военна подкрепа срещу противници на едната или другата страна, както и споразумение по отношение държавния титул с който двете страни се представят. След церемониала за официалното подписване на този договор, на който поставили личните си печати, Каган Кабан казал на Кан Бат-Боян следните слова :

“...ИМАМЕ ЕДИН БОГ – ТАНГРА, ОТ ЕДИН РОД СМЕ...И ИМАМЕ ЕДИН ЕЗИК...ЗАТОВА ТЕ ЗАЧИТАМ КАТО СВОЙ РОДЕН БРАТ...” /3.том І. Стр.21./.

Приемаме като особенно важна тази декларация на Каган Кабан като основател на независима държавност

 ХАЗАРИЯ.

         Поради липса на  оригинални исторически  сведения от Държавата-Хазария, приемаме като основна опора сведенията на Кан Барадж /1229-1242/, владетел на Държавата – Волжка България. От неговите сведения личи, че началото на Хазарската държава би могло да се датира от времето на Кан Боян /Сандилх/ 535-590. Създадена е военна формация и област “Бурджан” за защита от нахлуващи от Изток и Югоизток племена в региона на Кавказ, оглавена от сина на Кан Боян - Атрак. По времето на Кан Кубрат и след завръщането на Шамбат от Дулоба, за управител на Бурджан е определен Аспарух. На третата година след смъртта на Кубрат между Кан Бат-Боян и Аспарух възникват противоречия, които прерастват в открити военни стълкновения между техните войски. Аспарух е подпомогнат от войските на Шамбат и в продължение на пет години обсажда Кан Бат-Боян в Джалда /Кримския регион/. Използвайки тази ситуация от Изток /Тюркестан/, организирани и добре подготвени военни части под водачеството на военноначалника Хазар, включващо 150 хиляди кумани, тюркмени и киргизи, нахлуват в държавата на Българите. Войските на Аспарух и Шамбат влезли в сражение с тях, но били разбити и принудени да се оттеглят в укрепеният град Бащу /Киев/. Срещу “хазарите” повел своите войски Кан Бат-Боян и напълно ги разбил. Общият брой на убитите в тази битка бил 90 хиляди. Използвайки неговият поход на Изток, Аспарух и Шамбат завземат Джалда. По тази причина Кан Бат-Боян сключва договор с Каган Кабан. Главните клаузи по този договор определят разпределението на териториите, държавният титул /Кан и Каган/, взаимопомощ при военна заплаха, охрана на търговските магистрали и разпределение на данъчната печалба от тъговията. Този договор легализира “хазарите” като държавност просъществувала във времето VІІ-Х в. 

С Аспарух и Шамбат Кан Бат-Боян също постига споразумение, като им предоставя под тяхно управление териториите западно от река Днестър.

        След смъртта на чичо им Шамбат, двамата братя Бат-Боян и Аспарух прекратяват своите противоречия, усмиряват обществената обстановка и приемат споразумение:

 

След образуването на Дунавска България и изграждането на столицата Плиска за Кан Аспарух в Българските летописи “Джагфар Тарихи”/БЛ-ДТ/. няма сведения за война с Хазария. Напротив, има сведения за единодействие.

СКЛЮЧЕНИЯТ ДОГОВОР  МЕЖДУ

БОЯН И КАБАН

ОТ РОД ДУЛО

ОСВЕН ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ПЕЧАТИ

НОСИ И ПЕЧАТЪТ НА

КАН КУБРАТ

С ЯСНО РАЗЛИЧИМИЯ ДРЕВЕН ДЪРЖАВЕН ЗНАК

 

 

BONO SHKODROV

БОНО ШКОДРОВ

Роден на 09.07.1935 г.

ХУДЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

А. Дизайн в областа на: градоустройството, машиностроенето, електрониката, приложната графика – реализирани 835 проекта.

Б. Живопис и графика в периода 1960-2005 – създадени над 10 000 творби.

 

 НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

“ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ НА БЪЛГАРИТЕ – РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА”,”ЛЕТОПИСИТЕ-КРИТИЧЕН АНАЛИЗ”, “СТОЛИЦИТЕ НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ” и др.

 

http://balgarite.interbgc.com/

 

http://www.bulgaria88.narod.ru/shkodrov1.htm

http://bulgaria88.narod.ru/vladeteli.html

http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/kushan.htm

http://bulgarile.narod.ru/istoria/duna1.htm

http://www.bulgaria88.narod.ru/

Сравнителен анализ на руски и български летописи.

http://www.sarakt.org/

http://bgrod.org/

http://www.rodoved.info/

 

 

bono_@gmx.net

 

 

Hosted by uCoz